Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

Thiết bị phá sóng định vị (GPS) và máy phá sóng điện thoại di động, WIFI, 3G-4G hay gọi chung là thiết bị gây nhiễu là một thiết bị nhỏ gọn, có angten ngoài, là thiết bị ngăn chặn tín hiệu liên lạc từ điện thoại di động đến trạm gốc trong phạm vi xác định.Thiết bị gây nhiễu phát tín hiệu nhiễu trên cùng một tần số với công suất đủ lớn, gây xung đột tín hiệu hoặc khử lẫn nhau, làm gián đoạn thông tin giữa điện thoại di động và trạm gốc. Điều này cũng được xem là một tiến trình tấn công từ chối dịch vụ.